Sk-nic

Oficiálny WHOIS server pre domény druhej úrovne .sk


Tip: pre vyhľadanie zadávajte hľadanú doménu v tvare domena.sk , užívateľa zadávajte v tvare ABCD-1234
whois.sk-nic.sk
Žiadne záznamy pre (no records for) byte.sk .

© SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4,
phone: +421-(0)2-350-350-30, fax: +421-(0)2-350-350-39, e-mail: hostmaster@sk-nic.sk
Developers Team (zfm)